Tűzvédelmi (Ebif) felülvizsgálatok

Tűzvédelmi Szabványossági Felülvizsgálat

Az Erősáramú berendezések felülvizsgálata és a villamos hálózat szigetelésmérése után minősítő irat, amely az MSZ HD 60364 sz. szabvány 6-os vizsgálatokról szóló lapja, valamint a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet előírásai szerint készül.
Az EBF az erősáramú berendezések felülvizsgálata menetét és szükségességét és a tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatok végzésének gyakoriságát a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat határozza meg.

A szabványossági felülvizsgálat esedékessége:

- az ,,A'' és ,,B'' tűzveszélyességű helyiségben, szabadtéren legalább 3 évenként,
- a ,,C'' tűzveszélyességű helyiségben, szabadtéren legalább 6 évenként,
- a ,,D'' és ,,E'' tűzveszélyességű helyiségben, szabadtéren legalább 9 évenként,

tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni.

A vizsgálatokat több éves tapasztalattal és minden esetben fokozott körültekintéssel végezzük.

Szabványossági (beüzemelési, első) felülvizsgálat
A Tűzvédelmi Szabványossági felülvizsgálat után Minősítő irat az MSZ 2364 sz. szabvány valamint a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet előírásai szerint készül. A felülvizsgálatok szükségességét az MSZ 2364-610 sz. szabvány írja elő.
Minden új, vagy beüzemelés előtt álló létesítményben a villamos berendezés átadásához szükség van Szabványossági Minősítő irat -ra.

Erősáramú Berendezések Felülvizsgálata
Ezt a felülvizsgálatot tulajdonképpen az OTSZ (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) rendeli el. Ez voltaképp egy ÖTM rendelet 9/2008. (II. 22.) , melynek alkalmazása kötelező érvényű. Alapvető célja a villamos berendezések által okozott tűzveszély, illetve robbanásveszély kiküszöbölése. A felülvizsgálati minősítő irat példányát a tűzoltóság kérheti és kéri is ellenőrzései során!
FONTOS: Az OTSZ előírásai kötelezőek, megszegésük, be nem tartásuk a Büntető Törvénykönyv szerinti "foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés" következményeivel járhat. Valamint az előírt tűzvédelmi felülvizsgálatok elmulasztásáért tűzvédelmi bírság is kiszabható.

Villanyszerelés,Érintésvédelmi mérés – felülvizsgálat;Villámvédelmi mérés,felülvizsgálat,Tűzvédelmi felülvizsgálat,Villanyóra szerelés,Elmű ügyintézés,Kaputelefon szerelés,Riasztó rendszerszerelés –telepítés,Regiszteres áramfelvétel mérés,Elektromos Hálózat analizálás, Családi ház villanyszerelés, Ipari villanyszerelés, Térvilágítás, Munkavédelem; kockázat értékelés; munkavédelmi szabályzat, Motor csapágyazás, villanymotor csapágy csere, légkezelő karbantartás, légkezelő javítás, légkezelő csapágyazás, villanymotor tekercselés.