Kockázat értékelés

MI AZ A KOCKÉZATÉRTÉKELÉS, MI A LÉNYEGE?
A kockázatértékelés a munkavégzés körülményeinek, a munkakörnyezet kialakításának, az ott lezajló technológiai és irányítási folyamatoknak az áttekintése, elemzése és értékelése. A kockázatértékelés egy adott rendszer szerkezetének és funkcióinak szisztematikus vizsgálata, a potenciális veszélyek azonosítására, annak érdekében, hogy a kockázat nagysága becsülhető legyen. A kockázatértékelés a megelőzés jelenleg legkorszerűbbnek tekintett eszköze, amely a meglévő munkahely és munkakörnyezet valós állapotából indul ki és feltárja, illetve meghatározza mindazokat a valószínűsíthetően bekövetkező egészségkárosító hatásokat és veszélyforrásokat, amelyek a munkafeladatokat végzőkre nézve, veszélyt vagy károsodást jelenthetnek. A kockázatértékelés elkészítése szaktevékenységnek minősül, kizárólag munkabiztonsági szakképesítéssel rendelkező személy végezheti.

MIÉRT VAN SZÜKSÉG KOSKÉZATÉRTÉKELÉSRE?
A korszerű irányítás alapkövetelménye, hogy előretekintően és ne csak a kudarcokból levont tanulságokból hozza meg a döntéseit, vagyis ne csak a bekövetkezett balesetek vagy egészségkárosodások korrigálására épüljön a vezetési stratégia, hanem előretekintve kísérelje meg a veszélyeket azonosítani és intézkedéseivel azokat megszüntetni. A munkahelyi kockázatelemzés során fel kell tárni az egyidőben, egy konkrét személyre vonatkozó összes veszélyforrást és vizsgálni kell ezek együttes kockázatnövelő hatását.

MILYEN ESETBEN KELL KOCKÁZATÉRTÉKELÉST KÉSZÍTENI ÉS MILYEN IDŐKÖZÖNKÉNT KELL AZT FELÜLVIZSGÁLNI?
Abban az esetben, ha az Ön vállalkozása akár egyetlen munkavállalót is foglalkoztat, munkahelyi kockázatértékelést kell készíttetnie és azt évente felül kell vizsgálni. (Mvt. 54§ 3.bek)
Az Mvt. előírásai szerint a kockázatértékelést az alábbi esetekben és gyakorisággal kell felülvizsgálni
Alap esetben a munkáltatónak a kockázatértékelést évente felül kell vizsgálnia. [Mvt. 54§ (3)]
Egy évnél hamarabb a munkáltató akkor köteles a felülvizsgálatot elvégezni, ha a törvény szerint indokolttá vált. Akkor tekinti a törvény indokoltnak a felülvizsgálatot - vagyis kötelezően elvégzendőnek -, ha a kockázatok lényegesen megváltoznak. Lényeges változás áll fenn ha:
a munkakörülmények megváltoznak (pl. munkaeszköz áthelyezése)
az alkalmazott technológia módosult
a felhasznált veszélyes anyag, készítmény mennyiségében változás történt
az alkalmazott munkaeszközön átalakítást végeztek
a munkavégzés folyamatát (pl. a műveleti sorrendet) megváltoztatták
A felülvizsgálat elvégzése törvényi előírás alapján minden alábbi esetben kötelező:
új technológia bevezetésekor
új veszélyes anyag vagy készítmény bevezetésekor
új munkaeszköz üzembe állását követően
A felülvizsgálatot értelemszerűen azokra a folyamatokra és körülményekre kell elvégezni, ahol a lényeges változás bekövetkezett. Előfordulhat, hogy a kockázatértékelés teljes, újbóli elvégzése szükségessé válhat.
A munkáltatónak soron kívül kell teljes kockázatelemzést vagy felülvizsgálatot végezni, ha a kockázatok lényeges megváltozása:
munkabalesetet
fokozott expozíciót
foglalkozási megbetegedést eredményezett.

Villanyszerelés,Érintésvédelmi mérés – felülvizsgálat;Villámvédelmi mérés,felülvizsgálat,Tűzvédelmi felülvizsgálat,Villanyóra szerelés,Elmű ügyintézés,Kaputelefon szerelés,Riasztó rendszerszerelés –telepítés,Regiszteres áramfelvétel mérés,Elektromos Hálózat analizálás, Családi ház villanyszerelés, Ipari villanyszerelés, Térvilágítás, Munkavédelem; kockázat értékelés; munkavédelmi szabályzat, Motor csapágyazás, villanymotor csapágy csere, légkezelő karbantartás, légkezelő javítás, légkezelő csapágyazás, villanymotor tekercselés.